Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 2 (z 2)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii napowietrznej średniego napięcia SN - obręb Łęka i Piątek
rejestr zmian informacji

dodanie decyzji
Data: 2021-10-14 13:48:38
Autor: Jacek A. Michalski
dodanie informacji o przygotowaniu projektu decyzji
Data: 2021-08-26 12:05:12
Autor: Jacek A. Michalski
Zmiany o pozycjach 1 - 2 (z 2)

powrót do informacji »