Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 3 (z 3)

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług transportu i opieki dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do Przedszkola Specjalnego dla Dzieci z Autyzmem w Łodzi, ul. K. Cedry 2
rejestr zmian informacji

dodanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data: 2022-09-15 14:49:04
Autor: Jacek A. Michalski
dodanie informacji z otwarcia ofert
Data: 2022-09-14 09:04:00
Autor: Jacek A. Michalski
dodanie formularza
Data: 2022-09-12 09:18:55
Autor: Jacek A. Michalski
Zmiany o pozycjach 1 - 3 (z 3)

powrót do informacji »