Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 5 (z 5)

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piątek
rejestr zmian informacji

aktualizacja
Data: 2023-06-22 09:10:31
Autor: Jacek A. Michalski
aktualizacja
Data: 2017-10-26 08:20:40
Autor: Jacek A. Michalski
aktualizacja
Data: 2017-10-26 08:09:22
Autor: Jacek A. Michalski
aktualizacja
Data: 2017-10-20 11:31:11
Autor: Jacek A. Michalski
aktualizacja
Data: 2015-11-23 14:31:48
Autor: Jacek A. Michalski
Zmiany o pozycjach 1 - 5 (z 5)

powrót do informacji »