Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr II/8/18
Rady Gminy Piątek
z dnia 28 listopada 2018


w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym Rady Gminy Piątek za udział w pracach organu samorządowego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych

Stosownie do art.25 ust.4 i 6 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2018r. poz.994, poz. 1000, poz.1349 i poz.1432) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26.07.2000r.w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2000r. Nr 61 poz. 710 i Dz. U. z 2000r. Nr 66 poz. 800)


§ 1. 1. Radnemu Rady Gminy przysługuje zryczałtowana dieta w wysokości 650,00 zł. miesięcznie (słownie: sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100 ).
2. Radnym będących przewodniczącymi komisji Rady Gminy przysługuje zryczałtowana dieta w wysokości 700,00 zł. miesięcznie (słownie: siedemset złotych 00/100).
3. Przewodniczącemu Rady Gminy przysługuje miesięczna dieta w wysokości 1.300,00 zł. (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych 00/100 ).
4. Dieta określona w § 1 ust.3 uchwały rekompensuje Przewodniczącemu Rady Gminy zwrot ewentualnych kosztów podróży służbowej.
5. Podstawę wypłacenia diety stanowi obecność radnego na sesji rady lub udział w posiedzeniu komisji potwierdzony podpisem na liście obecności.
6. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na sesji Rady Gminy lub posiedzeniu komisji diety określone w §1 ust. 1,ust. 2 i ust.3 uchwały obniża się w danym miesiącu o 10 %.
7. Wyplata diet za dany miesiąc kalendarzowy następuje jednorazowo w terminie do dnia 10 następnego miesiąca. Dieta wypłacana będzie w kasie Urzędu Gminy Piątek lub przelewem na wskazane przez radnego konto bankowe.
8. Zwrot kosztów podróży służbowych ustalany będzie na podstawie Rozporządzenia M.S.W i A z dnia 31 lipca 2000r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U.z 2000r. Nr 66 poz. 800).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątek.

§3. Traci moc Uchwała Nr XXVIII /143/2017 Rady Gminy Piątek z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym Rady Gminy Piątek za udział w pracach organu samorządowego oraz Uchwała Nr XXVIII/144/2017 Rady Gminy Piątek z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługującej Przewodniczącej Rady Gminy Piątek za udział w pracach organu samorządowego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

§ 4. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałą nr II/8/18 (296kB) pdf

Opublikował: Jacek A. Michalski (6 grudnia 2018, 12:51:22)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (6 grudnia 2018, 12:56:16)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 49

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij