Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr III/11/18
Rady Gminy Piątek
z dnia 19 grudnia 2018


w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, 1349, 1432) oraz art. 211, art. 212 oraz art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000, 1366, 1669, 1693), Rada Gminy Piątek postanawia:


§ 1. 1. 1.  Zwiększa się dochody budżetu o kwotę  118.231,00 zł,
2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 304.031,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę  158.910,50 zł.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 249.382,50 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki Gminy Piątek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 r”,  zmiany przedstawia załącznik Nr 3 do uchwały

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej „Planowany budżet na rok 2018 Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”, zmiany przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej „Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2018 rok”, zmiany przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku nr 8 do uchwały budżetowej „Plan finansowy na 2018 r. Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piątku”, zmiany przedstawia załącznik nr 6 do uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki na realizację zadań związanych z utrzymaniem porządku i czystości w Gminie”, zmiany przedstawia załącznik Nr 7 do uchwały.

§ 8. 1. Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.
2. Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 9. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 7.374.760,00 zł.

§ 10. 1. Ustala się przychody budżetu z tytułu wolnych środków w wysokości 95.328,00 zł.
2. Po dokonanych zmianach przychody budżetu wynoszą kwotę 8.095.328,00 zł, w tym:
a) z tytułu wolnych środków: 95.328,00 zł
b) z tytułu emisji obligacji 8.000.000,00 zł
3. Przychody stanowić będą źródło pokrycia:
a) deficytu budżetowego  w wysokości 7.374.760,00 zł;
b) rozchodów budżetowych z tytułu przypadających do spłaty w roku 2018 kredytów w wysokości 720.568,00 zł

§ 11. Po dokonanych zmianach budżet Gminy na rok 2018 zamyka się:
1) Po stronie dochodów kwotą 23.654.863,07 zł, w tym dochody:
a) bieżące: 23.487.534,07 zł, w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) w wysokości 7.221.242,07 zł
b) majątkowe: 167.329,00  zł.
2) Po stronie wydatków  31.029.623,07 zł, w tym wydatki:
a) bieżące:22.224.623,07 zł, w tym: na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości  7.221.242,07 zł.
b) majątkowe: 8.805.000,00  zł

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątek.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr III/11/18 (3723kB) pdf


Opublikował: Jacek A. Michalski (28 grudnia 2018, 11:29:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 30

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij