Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr III/14/18
Rady Gminy Piątek
z dnia 19 grudnia 2018


w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1508 i poz. 1693), w związku z uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. (M. P. z 2018r. poz. 1007), Rada Gminy Piątek uchwala, co następuje:


§ 1. Podwyższa się do 150% kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej dla celów przyznawania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. (M. P. z 2018r. poz. 1007).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątek.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2019r.
2. Z dniem 01 stycznia 2019r. traci moc uchwała Nr XXXVIII/193/14 Rady Gminy Piątek z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 -2020.

Uchwała nr III/14/18 (231kB) pdf

Opublikował: Jacek A. Michalski (28 grudnia 2018, 11:37:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 19

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij