Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr III/15/18
Rady Gminy Piątek
z dnia 19 grudnia 2018


w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023  i korzystających z pomocy społecznej w formie posiłku i świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 , poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz na podstawie art. 96 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1508 i poz. 1693.), w związku z uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. (M. P. z 2018r. poz. 1007) , Rada Gminy Piątek uchwala, co następuje:


§ 1. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 i korzystających z pomocy społecznej w formie posiłku i świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przyznawanych w ramach tego programu, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza wysokości 150 % kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątek.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2019r.
2. Z dniem 01 stycznia 2019r. traci moc uchwała Nr XXXVIII/196/14 Rady Gminy Piątek z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 -2020.

Uchwała nr III/15/18 (238kB) pdf

Opublikował: Jacek A. Michalski (28 grudnia 2018, 11:39:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 16

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij