Strona główna  >  Uchwały  >  2019

Uchwała nr IV/19/19
Rady Gminy Piątek
z dnia 11 stycznia 2019


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2019- 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) w związku z art. 230 ust. 6 oraz art. 226, 227, 228, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693) Rada Gminy Piątek postanawia:


§ 1. Uchwala Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Piątek na lata 2019 - 2032 wraz z prognozą długu zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Uchwala wykaz przedsięwzięć planowanych w latach 2019 - 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 3 ust. 1 i 2 uchwały kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXVI/184/17 Rady Gminy Piątek z dnia 28 grudnia 2017 r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2018 - 2032 wraz ze zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątek.§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Piątek.

Uchwała nr IV/19/19 (4793kB) pdf

Opublikował: Jacek A. Michalski (23 stycznia 2019, 08:47:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 19

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij