Strona główna  >  Uchwały  >  2019

Uchwała nr V/24/19
Rady Gminy Piątek
z dnia 30 stycznia 2019


w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 w związku z art. 6c ust. 1 i art. 6j ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) Rada Gminy Piątek uchwala, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr V/22/15 Rady Gminy Piątek z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ,,Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosi 20,00 złotych miesięcznie od osoby”.
2) W § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: ,,Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 16,00 złotych miesięcznie od osoby”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątek.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął 14 dzień od dnia jej ogłoszenia.

Uchwała nr V/24/19 (199kB) pdf

Opublikował: Jacek A. Michalski (5 lutego 2019, 11:40:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 50

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij