Strona główna  >  Uchwały  >  2019

Uchwała nr VII/33/19
Rady Gminy Piątek
z dnia 27 marca 2019


w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z2019r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212 oraz art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000, 1366, 1669, 1693, poz. 2354 i poz. 2500 oraz z2019 r. poz. 303 i poz. 326), Rada Gminy Piątek postanawia:


§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 137.577,00 zł,
2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 142.883,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 3.272.253,33 zł
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 677.559,33 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej „ Limity wydatków na programy inwestycyjne w 2019 roku’, zmiany przedstawia załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zmiany przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki Gminy Piątek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 r.”, zmiany przedstawia załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 6. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.066.486,00 zł.

§ 7. 1. Ustala się przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 2.600.000,00 zł.
2. Przychody stanowić będą źródło pokrycia:
a) deficytu budżetowego w wysokości 2.066.486,00 zł;
b) rozchodów budżetowych z tytułu przypadających do spłaty w roku 2019 kredytów w wysokości 533.514,00 zł.

§ 8. Po dokonanych zmianach budżet Gminy na rok 2019 zamyka się:
1) Po stronie dochodów kwotą26.408.431,61 zł, w tym dochody:
a) bieżące: 23.955.066,00 zł, w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) w wysokości 5.913.562,00 zł
b) majątkowe: 2.453.365,61 zł.
2) Po stronie wydatków 28.474.917,61 zł, w tym wydatki:
a) bieżące: 21.888.595,60 zł, w tym: na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.913.562,00 zł.
b) majątkowe: 6.586.322,01 zł

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątek.

Uchwała nr VII/33/19 (2552kB) pdf


Opublikował: Jacek A. Michalski (3 kwietnia 2019, 12:54:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 55

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij