Strona główna  >  Uchwały  >  2019

Uchwała nr VII/39/19
Rady Gminy Piątek
z dnia 27 marca 2019


w sprawie przyjęcia na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia na rok 2019 specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które przyznawane jest dofinansowanie oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez uczelnie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) i art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z2018r. poz. 967 i 2245) oraz § 7 i § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz.U.z 2019 r. poz. 136) w porozumieniu z dyrektorami szkól i przedszkola, dla których Gmina Piątek jest organem prowadzącym oraz po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli Rada Gminy Piątek uchwala, co następuje:


§ 1. Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2019, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się na rok 2019 następujące specjalności kształcenia nauczycieli, na które przyznawane jest dofinansowanie:
1)  nabywanie kwalifikacji do nauczania języka obcego w przedszkolu;
2)  nabywanie kwalifikacji do nauczania kolejnych przedmiotów lub prowadzenia zajęć zgodnie z potrzebami szkoły;
3)  rozwijanie kompetencji kształcenia w zakresie przedmiotów ujętych w ramowych planach nauczania i zestawie programów nauczania w danej szkole;
4)  nabywanie wiedzy i umiejętności w zakresie postępowania z dzieckiem chorym na cukrzycę w przedszkolu i szkole;
5)  podnoszenie kompetencji i umiejętności w zakresie rozpoznawania i zaspokajania indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów;
6)  doskonalenie umiejętności w zakresie stosowania przepisów prawa oświatowego, prawa pracy, prawa o ochronie danych osobowych, prawa zamówień publicznych, kontroli zarządczej;
7)  podnoszenie oraz zdobywanie dodatkowych kwalifikacji, w tym kwalifikacji w zakresie prowadzenia zajęć sportowych;
8)  rozwijanie kompetencji w zakresie nowoczesnego zarządzania szkolą lub przedszkolem;
9)  podnoszenie kompetencji nauczycieli w zakresie stosowania nowoczesnych metod TIK.

§ 3. Ustala się na rok 2019 następujące formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane:
1)  studia wyższe związane z uzyskaniem kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu lub uzyskaniem innej specjalności;
2)  studia podyplomowe;
3)  kursy kwalifikacyjne;
4)  kursy doskonalące;
5)  warsztaty metodyczne i przedmiotowe, w tym w ramach sieci współpracy;
6)  seminaria i konferencje.

§ 4. Ustala się na rok 2019 maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez uczelnie w wysokości 2 000 zł dla nauczyciela.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątek.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym Województwa Łódzkiego.

Uchwała nr VII/39/19 (558kB) pdf


Opublikował: Jacek A. Michalski (3 kwietnia 2019, 13:15:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 76

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij