Strona główna  >  Uchwały  >  2005

Uchwały z 2005 roku


Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 56) starsze uchwały »Uchwała nr XXX/180/05 Rady Gminy Piątek z dnia 29 grudnia 2005


w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Piątek

Uchwała nr XXX/179/05 Rady Gminy Piatek z dnia 29 grudnia 2005


w sprawie ustalenia wysokości i terminów oraz zasad płatności składek członkowskich z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Ziemi Łęczyckiej

Uchwała nr XXX/178/05 Rady Gminy Piatek z dnia 29 grudnia 2005


w sprawie dokonania zmiany w Uchwale Nr XXIX/166/05 Rady Gminy Piątek z dnia 28 listopada 2005r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny, na podatek leśny oraz wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego

Uchwała nr XXX/176/05 Rady Gminy Piątek z dnia 29 grudnia 2005


w sprawie ustanowienia centrum wsi dla miejscowości Piątek

Uchwała nr XXX/175/05 Rady Gminy Piątek z dnia 29 grudnia 2005


w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2006 rok

Uchwała nr XXX/174/05 Rady Gminy Piątek z dnia 29 grudnia 2005


w sprawie przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego „BZURA” z siedzibą w Łowiczu

Uchwała nr XXX/173/05 Rady Gminy Piatek z dnia 29 grudnia 2005


w sprawie wystąpienia Gminy Piątek ze Związku Gmin Regionu Łódzkiego

Uchwała nr XXX/172/05 Rady Gminy Piątek z dnia 29 grudnia 2005


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006

Uchwała nr XXX/171/05 Rady Gminy Piątek z dnia 29 grudnia 2005


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątek na rok 2006 oraz upoważnienia Wójta do przenoszenia planów budżetowych

Uchwała nr XXX/170/05 Rady Gminy Piątek z dnia 29 grudnia 2005


w sprawie zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2005

Uchwała nr XXX/177/05 Rady Gminy Piątek z dnia 5 grudnia 2005


w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat targowych na terenie Gminy Piątek na 2006r

Uchwała nr XXIX/168/05 Rady Gminy Piątek z dnia 28 listopada 2005


w sprawie: sposobu ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Piątek

Uchwała nr XXIX/167/05 Rady Gminy Piątek z dnia 28 listopada 2005


w sprawie: regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego: za wysługę lat , motywacyjnego , funkcyjnego i za warunki pracy ; szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy z wyłączeniem świadczeń z ZFŚS dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach , przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek na rok 2006

Uchwała nr XXIX/166/05 Rady Gminy Piątek z dnia 28 listopada 2005


w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny, na podatek leśny oraz wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego

Uchwała nr XXIX/165/05 Rady Gminy Piątek z dnia 28 listopada 2005


w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2006

Uchwała nr XXIX/164/05 Rady Gminy Piątek z dnia 28 listopada 2005


w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat targowych na terenie Gminy Piątek na 2006r

Uchwała nr XXIX/163/05 Rady Gminy Piątek z dnia 28 listopada 2005


w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów, terminu płatności oraz sposobu jego poboru w 2006 roku

Uchwała nr XXIX/162/05 Rady Gminy Piątek z dnia 28 listopada 2005


Na podstawie art.18 ust.1 i 2 pkt.8, art.42 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806,z 2003r.Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203),Nr 167 poz.1759 z 2005r, Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym(tekst jednolity Dz.U. z 1993r. Nr 94, poz. 431,z 1994r. Nr 1, poz.3, z 1996r. Nr 91, poz. 409, z 1997r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz.926, z 1998r. Nr 108,poz.681, z 2001r. Nr 81, poz.875, z 2002r. Nr 200,poz.1680, z 2003r. Nr 110, poz.1039,Nr 162, poz.1568 i z 2005r. Nr 143 poz. 1199, Nr 164,poz.1365,Nr 169,poz.1419) Nr 175, poz. 1462 i Nr 179, poz. 1484 i Komunikatu Prezesa GUS z dnia 17 października 2005 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2005r. (M.P.Nr 62 poz. 867), art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów (Dz.U. z 2005r. Nr 190 poz. 1606

Uchwała nr XXIX/161/05 Rady Gminy Piątek z dnia 28 listopada 2005


w sprawie określenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Piątek na rok 2006r
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 56) starsze uchwały »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij