Strona główna  >  Uchwały  >  2007

Uchwały z 2007 roku


Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 60) starsze uchwały »Uchwała nr XII/82/07 Rady Gminy Piątek z dnia 28 grudnia 2007


w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych położonych w Piątku

Uchwała nr XII/81/07 Rady Gminy Piątek z dnia 28 grudnia 2007


w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Piątek przy ul. Łowickiej nr 18 (działka nr 291 o pow. 0,2600 ha obręb Łęka)

Uchwała nr XII/80/07 Rady Gminy Piątek z dnia 28 grudnia 2007


w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2007 rok

Uchwała nr XII/79/07 Rady Gminy Piątek z dnia 28 grudnia 2007


w sprawie zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2007

Uchwała nr XI/78/07 Rady Gminy Piątek z dnia 28 listopada 2007


w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Piątek, w formie darowizny, udziału w nieruchomości

Uchwała nr XI/77/07 Rady Gminy Piątek z dnia 28 listopada 2007


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w użytkowanie nieruchomości

Uchwała nr XI/76/07 Rady Gminy Piątek z dnia 28 listopada 2007


w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego „ BZURA”

Uchwała nr XI/75/07 Rady Gminy Piątek z dnia 28 listopada 2007


w sprawie powiadomienia Sekretarza i Skarbnika Gminy o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy oświadczenia lustracyjnego oraz skutkach niedopełnienia tego obowiązku

Uchwała nr XI/74/07 Rady Gminy Piątek z dnia 28 listopada 2007


w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Piątku

Uchwała nr XI/73/07 Rady Gminy Piątek z dnia 28 listopada 2007


w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy; rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin; szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy z wyłączeniem świadczeń z ZFŚS dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek na rok 2008, dodatku mieszkaniowego

Uchwała nr XI/72/07 Rady Gminy Piątek z dnia 28 listopada 2007


w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego projektu rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie ustanowienia Obszaru Chronionego Krajobrazu ,,Sokolnicko-Piątkowskiego”

Uchwała nr XI/71/07 Rady Gminy Piątek z dnia 28 listopada 2007


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008

Uchwała nr XI/70/07 Rady Gminy Piątek z dnia 28 listopada 2007


w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Piątku

Uchwała nr XI/69/07 Rada Gminy Piątek z dnia 28 listopada 2007


w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat targowych na terenie Gminy Piątek na 2008r

Uchwała nr XI/68/07 Rady Gminy Piątek z dnia 28 listopada 2007


w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów, terminu płatności oraz sposobu jego poboru w 2008 roku

Uchwała nr XI/67/07 Rady Gminy Piątek z dnia 28 listopada 2007


w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2008

Uchwała nr XI/66/07 Rady Gminy Piątek z dnia 28 listopada 2007


w sprawie określenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Piątek na rok 2008r

Uchwała nr XI/65/07 Rady Gminy Piątek z dnia 28 listopada 2007


w sprawie ustalenia zwolnień w podatku od nieruchomości w Gminie Piątek

Uchwała nr XI/64/07 Rady Gminy Piątek z dnia 28 listopada 2007


w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2008 dla Gminy Piątek

Uchwała nr XI/63/07 Rady Gminy Piatek z dnia 28 listopada 2007


w sprawie zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2007
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 60) starsze uchwały »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij