Strona główna  >  Uchwały  >  2008

Uchwały z 2008 roku


Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 46) starsze uchwały »Uchwała nr XXI/128/08 Rady Gminy Piątek z dnia 29 grudnia 2008


w sprawie wyrażenia opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Łęczyckiego w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy poprzez likwidację Oddziału Opieki Długoterminowej.

Uchwała nr XXI/127/08 Rady Gminy Piątek z dnia 29 grudnia 2008


w sprawie wyrażenia opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Łęczyckiego w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy poprzez likwidację Oddziału Neurologicznego

Uchwała nr XXI/126/08 Rady Gminy Piątek z dnia 29 grudnia 2008


w sprawie udzielenia dotacji finansowej Gminie Miasto Ozorków na pokrycie kosztów związanych z pobytem 2 dzieci w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Ozorkowie.

Uchwała nr XXI/125/08 Rady Gminy Piątek z dnia 29 grudnia 2008


w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2009 rok.

Uchwała nr XXI/124/08 Rady Gminy Piątek z dnia 29 grudnia 2008


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009

Uchwała nr XXI/123/08 Rady Gminy Piątek z dnia 29 grudnia 2008


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009

Uchwała nr XXI/122/08 Rady Gminy Piątek z dnia 29 grudnia 2008


w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy; rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin; szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy z wyłączeniem świadczeń z ZFŚS dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek na rok 2009; dodatku mieszkaniowego.

Uchwała nr XXI/121/08 Rady Gminy Piątek z dnia 29 grudnia 2008


w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy oraz ustalenia wartości jednego punktu dla poszczególnych kategorii zaszeregowania.

Uchwała nr XXI/120/08 Rady Gminy Piątek z dnia 29 grudnia 2008


w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Piątek na lata 2009-2013”

Uchwała nr XXI/119/08 Rady Gminy Piątek z dnia 29 grudnia 2008


w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2008.

Uchwała nr XX/118/08 Rady Gminy Piątek z dnia 19 listopada 2008


w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/70/07 Rady Gminy Piątek z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Piątku.

Uchwała nr XX/117/08 Rady Gminy Piątek z dnia 19 listopada 2008


w sprawie zabezpieczenia środków dla Powiatu Łęczyckiego na przebudowę drogi powiatowej gruntowej Nr 2528E relacji Sułkowice Pierwsze – Konarzew do drogi Nr 702 w miejscowości Konarzew – Błonie na odcinku 2716 m w ramach Rządowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Uchwała nr XX/116/08 Rady Gminy Piątek z dnia 19 listopada 2008


w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych.

Uchwała nr XX/115/2008 Rady Gminy Piątek z dnia 19 listopada 2008


w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2009.

Uchwała nr XX/114/08 Rady Gminy Piątek z dnia 19 listopada 2008


w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2009 dla Gminy Piątek.

Uchwała nr XX/113/08 Rady Gminy Piątek z dnia 19 listopada 2008


w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat targowych na terenie Gminy Piątek na 2009r.

Uchwała nr XX/112/08 Rady Gminy Piątek z dnia 19 listopada 2008


w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów, terminu płatności oraz sposobu jego poboru w 2009 roku.

Uchwała nr XX/111/08 Rady Gminy Piątek z dnia 19 listopada 2008


w sprawie określenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Piątek na rok 2009r

Uchwała nr XX/110/08 Rady Gminy Piątek z dnia 19 listopada 2008


w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2008.

Uchwała nr XIX/109/2008 Rady Gminy Piątek z dnia 29 października 2008


w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Związku Międzygminnego ,,Bzura”
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 46) starsze uchwały »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij