Strona główna  >  Uchwały  >  2012

Uchwały z 2012 roku


Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 54) starsze uchwały »Uchwała nr XXV/128/12 Rady Gminy Piątek z dnia 28 grudnia 2012


w sprawie dokonania zmiany w Uchwale nr VI/26/11 rady Gminy Piątek z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Uchwała nr XXV/127/12 Rady Gminy Piątek z dnia 28 grudnia 2012


w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Piątek na rok 2013

Uchwała nr XXV/126/12 Rady Gminy Piątek z dnia 28 grudnia 2012


apel o dokonanie regulacji ustawowych zmieniających zasady realizacji zadania własnego gminy "Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie"

Uchwała nr XXV/125/12 Rady Gminy Piątek z dnia 28 grudnia 2012


w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek

Uchwała nr XXV/124/12 Rady Gminy Piątek z dnia 28 grudnia 2012


w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013

Uchwała nr XXV/123/12 Rady Gminy Piątek z dnia 28 grudnia 2012


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2012-2017

Uchwała nr XXIV/122/12 Rady Gminy Piątek z dnia 17 grudnia 2012


w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXIII/108/12 rady Gminy Piątek z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za posiadanie psów, terminu płatności oraz sposobu jego poboru w 2013 roku.

Uchwała nr XXIV/121/12 Rady Gminy Piątek z dnia 17 grudnia 2012


w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Piątku

Uchwała nr XXIV/120/12 Rady Gminy Piątek z dnia 17 grudnia 2012


w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/204/10 Rady Gminy Piątek z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie ze świadczeń Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku

Uchwała nr XXIV/119/12 Rady Gminy Piątek z dnia 17 grudnia 2012


w sprawie zmiany Uchwały nr VII/29/11 rady Gminy Piątek z dnia 8 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piątek.

Uchwała nr XXIV/118/12 Rady Gminy Piątek z dnia 17 grudnia 2012


w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała nr XXIV/117/12 Rady Gminy Piątek z dnia 17 grudnia 2012


w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała nr XXIV/116/12 Rady Gminy Piątek z dnia 17 grudnia 2012


w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Uchwała nr XXIV/115/12 Rady Gminy Piątek z dnia 17 grudnia 2012


w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała nr XXIV/114/12 Rady Gminy Piątek z dnia 17 grudnia 2012


w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piątek

Uchwała nr XXIV/113/12 Rady Gminy Piątek z dnia 17 grudnia 2012


w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek.

Uchwała nr XXIV/112/12 Rady Gminy Piątek z dnia 17 grudnia 2012


w sprawie dokonania zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2012-2017

Uchwała nr XXIII/111/12 Rady Gminy Piątek z dnia 19 listopada 2012


w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr VII/30/11 Rady Gminy Piątek z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Uchwała nr XXIII/110/12 Rady Gminy Piatek z dnia 19 listopada 2012


w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 rok.

Uchwała nr XXIII/109/12 Rady Gminy Piątek z dnia 19 listopada 2012


w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat targowych na terenie Gminy Piątek na 2013 r.
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 54) starsze uchwały »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij