Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 21 czerwca 2021 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 362 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze. zm.)
obwieszczam
iż Marszałek Województwa Łódzkiego wydał decyzję z dnia 21 czerwca 2021 r., znak: ŚRIV.7033.4.2021 .AU (RŚVI.7033.7.2019.IZ) w sprawie nałożenia na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, na podstawie art. 362 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.), obowiązku ograniczenia ponadnormatywnego oddziaływania akustycznego na środowisko w związku z eksploatacją autostrady A1 Toruń - Stryków na odcinku od granicy woj. kujawsko-pomorskiego/łódzkiego do Węzła Łódź Północ (od km 244+300 do km 295+850).

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Wydziału Pozwoleń Sektorowych w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, przy Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź. Przy czym zapoznanie się z dokumentem w siedzibie organu wymaga wcześniejszego umówienia wizyty przy wykorzystaniu środków komunikacji zdalnej (telefonicznie, pocztą elektroniczną) za pośrednictwem sekretariatu Departamentu Środowiska.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 28 czerwca 2021 r.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego (369kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Edyta Marcinkowska (21 czerwca 2021)
Opublikował: Jacek A. Michalski (28 czerwca 2021, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 111