Ogłoszenie o przeprowadzenie konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi na rok 2012”


Wójt Gminy Piątek ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi na rok 2012”

Konsultacje odbędą się w okresie od 17 października do 24 października 2011 r., w formie wyrażenia uwag i opinii na piśmie na formularzu konsultacji, zamieszczonym, podobnie jak projekt programu, na stronie internetowej Urzędu Gminy Piątek:
www.gminapiatek.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Piątek, pokój Nr 1.

Wypełniony formularz można przekazać:
- drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Piątek, Rynek 16; 99-120 Piątek,
- osobiście do Urzędu Gminy Piątek, ul. Rynek 16; 99-120 Piątek, pokój Nr 1,
- drogą elektroniczną na adres: ugpiatek@ugpiatek.pl

Zakres konsultacji obejmuje:
- Możliwość zapoznania się z projektem programu,
- Składanie opinii i uwag,
- Rozpatrzenie złożonych opinii i uwag, aktualizacja projektu pod ich kątem,
- Przedstawienie ostatecznej wersji programu organizacjom.
 
Uwagi i opinie, które wpłyną po dniu 24 października nie będą rozpatrywane.

Ogłoszenie (153kB) pdf
Projekt Programu współpracy (101kB) pdf
Formularz konsultacji (18kB) excel

Protokół z przeprowadzonych konsultacji (683kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (7 października 2011)
Opublikował: Jacek A. Michalski (7 października 2011, 10:03:53)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (8 listopada 2011, 11:08:58)
Zmieniono: dodanie protokołu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2416