Ogłoszenie o konkursie ofert

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Nr XIII/61/11 Rady Gminy Piątek z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2012 Wójt Gminy Piątek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2012 r. w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Ogłoszenie o konkursie (1180kB) pdf

Formularz zgłoszeniowy (26kB) pdf
Druk oferty (255kB) pdf
Druk sprawozdania (250kB) pdf

Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert (269kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (26 stycznia 2012)
Opublikował: Jacek A. Michalski (26 stycznia 2012, 15:04:45)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (23 lutego 2012, 09:06:50)
Zmieniono: dodanie informacji o wynikach konkursu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2018