Protokół z przeprowadzonych konsultacji w sprawie Programu Współpracy Gminy Piątek ...

Protokół z przeprowadzonych konsultacji w sprawie Programu Współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 r.

Protokół (287kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Iwona Szymczak (29 października 2012)
Opublikował: Jacek A. Michalski (9 listopada 2012, 08:36:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1825