Informacja dla rolników

Pan/i/ SOŁTYS /rolnicy Gminy Piątek/                                             
                                                                        
Informacja  
           W wyniku intensywnych opadów oraz wystąpienia rzek w okresie od dnia  27.05.2013 do dnia 10.06.2013r., uznałem spełnienie kryterium powodzi na obszarze Gminy Piątek. W związku z powyższym, uprzejmie informuję, że uruchomiłem procedury związane z szacowaniem strat spowodowanych deszczem nawalnym oraz powodzią na terenie gminy Piątek w 2013 roku.
     Przyjmowanie wniosków odbędzie się w Urzędzie Gminy Piątek ul. Rynek 16 w dniach od 24.06.2013 r. do 05 lipca 2013 r. od godz. 700 do 1500, pok. nr 19.
      Po druki ,,wniosku” należy zgłaszać się do Urzędu Gminy Piątek pok. nr 19.
Ważne:
1. do wniosku o oszacowanie szkód przez komisje w gospodarstwie rolnym dołącza się:
- kserokopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich,
- oświadczenie o strukturze upraw w 2013 r., o średnich plonach, średnich cenach i kosztach nieponiesionych w gospodarstwie za okres 3 lat (zał. nr 1),
- oświadczenie o ilości zwierząt i ich cenach (wartość produkcji)(zał. nr 2),
- oświadczenie o nieponiesionych szkodach i nie składaniu wniosków o oszacowanie szkód na terenie innych gmin (w przypadku gospodarstw posiadających grunty na terenie innych gmin).
2. ustalenia wysokości szkody dokonuje komisja powołana   przez Wojewodę poprzez lustrację na miejscu.
3. minimalna powierzchnia uprawy nie może być mniejsza niż 0,1 ha.
4. do szacowania szkód stopień zniszczenia uprawy nie może być niższy niż 30%.
5. warunkiem zaciągnięcia kredytu ,,klęskowego” przez poszkodowanego jest to, aby wysokość szkód wg obniżonego przychodu przekroczyła 30% średniej rocznej produkcji z ubiegłych trzech lat w gospodarstwie.
 
                                                                                      Z poważaniem
 
                                                                                    Wójt Gminy Piątek
 
                                                                                /-/ mgr Krzysztof Lisiecki
 
Piątek, dnia 19 czerwca 2013 roku

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (19 czerwca 2013)
Opublikował: Jacek A. Michalski (21 czerwca 2013, 07:20:56)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (20 listopada 2013, 14:02:05)
Zmieniono: usunięcie błędu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1582