Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu "Programu Współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi na rok 2014"

Wójt gminy Piątek, na podstawie Uchwały Nr X/41/11 Rady Gminy Piątek z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu "Programu Współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi na rok 2014"

Ogłoszenie (245kB) pdf
Projekt programu (107kB) pdf
Formularz konsultacji (18kB) pdf
Formularz konsultacji (26kB) word
Protokół z przeprowadzonych konsultacji (280kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (14 października 2013)
Opublikował: Jacek A. Michalski (14 października 2013, 10:21:53)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (5 listopada 2013, 12:09:04)
Zmieniono: dodanie protokołu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1776