Informacja


Wójt Gminy Piątek, działając zgodnie z art. 21 ust. 4, 5 ustawy  z   dnia  28  września 1991 r.  o  lasach  (Dz. U. z 2011 r.  Nr 12,  poz. 59)  niniejszym  informuje, że w dniach 22 listopada 2013r. – 22 stycznia 2014 r. będzie wyłożony do   publicznego   wglądu  na  okres  60  dni w siedzibie Urzędu Gminy Piątek uproszczony plan urządzenia lasu dla obrębów Konarzew – Błonie, RSP Gieczno.
Uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.
W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać   zastrzeżenia i wnioski  w  sprawie  planu. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.

Informacja (219kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (22 listopada 2013)
Opublikował: Jacek A. Michalski (22 listopada 2013, 12:39:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1862