Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dnia 25.08.2014 r.


Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013,. poz. 267) oraz na podstawie art. 53 ustęp 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012., poz. 647 z późn. zm)
zawiadamiam, że w dniu 05.08.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek   Firmy GG TECH W.Garus i T.Gromek sp.j., Pokrzywnica 62, 99-120 Piątek w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowa napowietrzno-kablowej linii średniego napięcia – 15kV oraz napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4kV”, na terenie działek o nr ew. 163, 164, 173, 174, 175/1, 176  w obrębie Pokrzywnica, gmina Piątek.

Treść obwieszczenia (389kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (25 sierpnia 2014)
Opublikował: Jacek A. Michalski (27 sierpnia 2014, 11:19:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 966