Oferta realizacji zadania publicznego z dnia 20 sierpnia 2015 r.


W dniu 20.08.2015 r. Towarzystwo Miłośników Piątku i Okolic  w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Wrzesień 1939 – zachowaj w pamięci” w okresie od 07 września do 30 listopada 2015 r. r.
Wobec powyższego informuję, że uwagi  do złożonej oferty można zgłaszać pisemnie, osobiście lub korespondencyjnie w godzinach pracy Urzędu w Sekretariacie Urzędu Gminy Piątek lub drogą elektroniczną na adres: ksiegowosc2@ugpiatek.pl w terminie do dnia 01.09.2015 r. (decyduje data wpływu).
Piątek, dn.  25.08.2015 r.                                                     
Wójt Gminy Piątek
            /-/ mgr Krzysztof Lisiecki   

metryczka


Wytworzył: TMPiO (25 sierpnia 2015)
Opublikował: Jacek A. Michalski (25 sierpnia 2015, 20:15:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 905