Obwieszczenie z dn. 19.01.2016 r. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego


Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) informuję, że w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w Departamencie Rolnictwa i Ochrony Środowiska toczy się na wniosek Pana Grzegorza Kubiaka postępowanie w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu lub hodowli drobiu o więcej niż 40000 stanowisk dla drobiu (brojlery kurze) zlokalizowanej w miejscowości Śladków Rozlazły, gm. Piątek.


Treść obwieszczenia (380kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Radosław Mikuła (19 stycznia 2016)
Opublikował: Jacek A. Michalski (2 lutego 2016, 08:16:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 908