Obwieszczenie z dn. 01.02.2016 r.


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r,. poz. 23) oraz na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015., poz. 199 z późn. zm.). zawiadamiam, że w dniu 19.01.2016 r. został złożony wniosek przez Pana Radosława Kaczmarka pełnomocnika Energa - Oświetlenie sp. z o.o., w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie projektowanej linii kablowej oświetlenia drogowego ul. Senatorska/Szkolna (parking i okolice stadionu) w miejscowości Piątek, projektowane 17 słupów stalowych 10m oraz przewód YAKXs 4x25mm2 w miejscowości Piątek, gm. Piątek dz. nr ew. 853/4, 730/5".

Treść obwieszczenia (228kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (1 lutego 2016)
Opublikował: Jacek A. Michalski (2 lutego 2016, 08:19:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 927