Obwieszczenie Wójta Gminy Zgierz z dn. 28.01.2016 r.


Na podstawie art. 49 oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam, że: w postępowaniu administracyjnym zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 702 na odcinku Zgierz - Piątek tj. od ok. km 19+373 do ok. km 41+848 wraz z rozbudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 702 z drogą wojewódzką Nr 703 i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 703 na odcinku od km 51+112 do km 51+610:

Treść obwieszczenia (403kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Barbara Kaczmarek (28 stycznia 2016)
Opublikował: Jacek A. Michalski (4 lutego 2016, 07:13:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 452