Ogłoszenie Wójta Gminy Piątek z dn. 12.02.2016 r.

                                                                                                                       
W dniu 10.02.2016 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Jankowie  w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Dzień Matki w gminie Piątek” w okresie od 10 maja 2016 r. – 31 maja 2016 r.
Wobec powyższego informuję, że uwagi  do złożonej oferty można zgłaszać pisemnie, osobiście lub korespondencyjnie w godzinach pracy Urzędu w Sekretariacie Urzędu Gminy Piątek lub drogą elektroniczną na adres: ksiegowosc2@ugpiatek.pl w terminie do dnia 19.02.2016 r. (decyduje data wpływu).

Piątek, dn.  12.02.2016 r.                                                     

Wójt Gminy Piątek
/-/ mgr Krzysztof Lisiecki   


Oferta realizacji zadania publicznego (2862kB) pdf  

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (12 lutego 2016)
Opublikował: Jacek A. Michalski (12 lutego 2016, 08:46:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 990