Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 19.02.2016 r.


Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23) oraz na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015., poz. 199 z późn. zm.). zawiadamiam że w dniu 17.02.2016 r. został złożony wniosek przez Pana Stanisława Ćwirko -Godyckiego pełnomocnika Energa - Operator Oddział w Płocku w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie napowietrznej linii SN - 15kV, stacji transformatorowej 15/0,4kV, napowietrznej linii nN oraz przyłącza napowietrznego z szafką pomiarową dla zasilenia gospodarstwa rolnego (ferma drobiu) w miejscowości Pokrzywnica.

Treść obwieszczenia (229kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (19 lutego 2016)
Opublikował: Jacek A. Michalski (23 lutego 2016, 09:32:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 932