Oferta realizacji zadania publicznego z dnia 29.02.2016 r.

W dniu 29.02.2016 r. Stowarzyszenie Kobiet w Konarzewie  w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Z kultura za PAN brat c.d. Konarzew 2016 r.” w okresie od 01 czerwca 2016 r. – 15 lipca 2016 r.
Wobec powyższego informuję, że uwagi  do złożonej oferty można zgłaszać pisemnie, osobiście lub korespondencyjnie w godzinach pracy Urzędu w Sekretariacie Urzędu Gminy Piątek lub drogą elektroniczną na adres: ksiegowosc2@ugpiatek.pl w terminie do dnia 11.03.2016 r. (decyduje data wpływu).

Piątek, dn.  04.03.2016 r.                                                      
Wójt Gminy Piątek
/-/ mgr Krzysztof Lisiecki  

Oferta Stowarzyszenia Kobiet w Konarzewie (4348kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Stowarzyszenie Kobiet w Konarzewie (29 lutego 2016)
Opublikował: Jacek A. Michalski (4 marca 2016, 07:57:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 460