Oferta TMPiO realizacji zadania publicznego z dnia 11 marca 2016 r.

W dniu 11.03.2016 r. Towarzystwo Miłośników Piątku i Okolic w Piątku  w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn. „OD CHRZTU, POLSKA SIĘ ZACZĘŁA… Obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski w Gminie Piątek w okresie od 11 kwietnia 2016 r. – 30 czerwca 2016 r.
Wobec powyższego informuję, że uwagi  do złożonej oferty można zgłaszać pisemnie, osobiście lub korespondencyjnie w godzinach pracy Urzędu w Sekretariacie Urzędu Gminy Piątek lub drogą elektroniczną na adres: ksiegowosc2@ugpiatek.pl w terminie do dnia 25.03.2016 r. (decyduje data wpływu).

Piątek, dn.  18.03.2016 r.                                                      

Wójt Gminy Piątek
/-/ mgr Krzysztof Lisiecki   


Oferta TMPiO (5623kB) pdf

metryczka


Wytworzył: TMPiO (11 marca 2016)
Opublikował: Jacek A. Michalski (18 marca 2016, 08:52:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 725