Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu kompleksową modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu: KRZYSZKOWICE, PIEKARY Gmina Piątek.

Zgodnie z art. 24a ust.2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tj. Dz. U. z 2015 r. Nr 520, ze zm.) informuję o rozpoczęciu prac geodezyjnych polegających na wykonaniu kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków , gruntów położonych w gminie Piątek  obejmujących obręby: KRZYSZKOWICE, PIEKARY.
Postępowanie   prowadzone będzie w trybie art. 24a z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne   (tj. DZ. U. z 2015 r. Nr 520 ze zm.), przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U. z 2015 r poz.542 ze zm.),
Do wykonania czynności technicznych związanych z modernizacją operatu ewidencji gruntów i   budynków   dla w/w   obrębów   upoważniono   pracowników   firmy   Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych S.C. Alicja Bugno & Robert Woliński 38-300 Gorlice ul. Kopernika 10
Informuję również, że opracowany w ramach modernizacji projekt operatu opisowo-kartograficznego , zgodnie z art.24a ust.4 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, zostanie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, na okres 15 dni roboczych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęczycy w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Aleje Jana Pawła II 1a 99-100 Łęczyca
Odrębna informacja o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego, zgodnie z art.24a ust.5 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne zostanie podana do publicznej wiadomości na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęczycy, Urzędzie Gminy Piątek , oraz ogłoszenie jej w prasie o zasięgu krajowym
Planowany termin zakończenia prac został określony na dzień 14.11.2016 , zgodnie z umową   nr 36/2016 z dnia 22.06.2016 r.

Informacja (592kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Starosta Łęczycyki (5 lipca 2016)
Opublikował: Jacek A. Michalski (8 lipca 2016, 10:00:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 956