Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydania w dniu 28 lipca 2016r. decyzji nr SKO. 4170.32-33.2016

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi działające na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz.353),

Treść obwieszczenia (255kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Marek Woźniak (28 lipca 2016)
Opublikował: Marcin Nadolski (4 sierpnia 2016, 07:34:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 868