Decyzja Starosty Łęczyckiego z dnia 14.09.2016 r.


Na podstawie art.8 ust.l ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 1963 r. Nr 28, poz.169 z późn. zm.) oraz art.104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.23) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Piątek
orzekam:
o uznaniu z dniem 05 lipca 1963 r. za mienie gminne nieruchomości, położone w jednostce ewidencyjnej Piątek obręb Piątek, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki:
- nr 557 o pow. 0,2900 ha,
- nr 684opow. 0,1350 ha,
- nr 721 o pow. 0,1650 ha,
- nr 731 o pow. 0,2080 ha,
- nr 765/1 o pow. 0,0020 ha,
- nr 765/2 o pow. 0,1200 ha,
- nr 766/3 o pow. 0,2421 ha,
- nr 766/4 o pow. 0,2412 ha,
- nr 766/5 o pow. 0,0047 ha,
- nr 766/6 o pow. 0,0488 ha,
- nr 767/3 o pow. 0,1843 ha,
- nr 767/4 o pow. 0,0057 ha,
- nr 807 o pow. 0,1270 ha, -nr 814 o pow. 0,0520 ha,
- nr 869 o pow. 0,0800 ha,
stanowiące drogi wewnętrzne o łącznej powierzchni 1,9058 ha,
- nr 817 o pow. 0,4090 ha, stanowiąca plac z zabudowaniami.

Decyzja (665kB) pdf

metryczka


Wytworzył: z up. Starosty Łęczyckiego - Sylwester Wierzbowski (14 września 2016)
Opublikował: Jacek A. Michalski (21 września 2016, 08:41:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 854