Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Piątek w 2016 roku

Gmina Piątek w grudniu 2016 r. zrealizowała zadanie pn.:
 „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Piątek w 2016 roku”.
 
Całkowity koszt zadania: 66 565,81 zł
Dotacja ze środków własnych WFOŚiGW w Łodzi: 56 580,00 zł
„Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi”.
 
Zadanie obejmuje usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z 41 nieruchomości z terenu gminy Piątek o łącznej masie 123,805 Mg
w tym :
1) demontaż, zbieranie, załadunek, przygotowanie do transportu, transport oraz unieszkodliwienie w ilości około 24,445 Mg z 9 nieruchomości
2) zbieranie, załadunek, przygotowanie do transportu, transport oraz unieszkodliwienie w ilości około 99,360 Mg  z 32 nieruchomości

www.zainwestujwekologie.pl

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Menes (30 grudnia 2016)
Opublikował: Jacek A. Michalski (3 stycznia 2017, 08:23:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 876