Decyzja Starosty Łęczyckiego z dn. 19.12.2016 r.

Na podstawie art.8 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 1963 r. Nr 28, poz.169 z późn.zm.) oraz art.104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U. z 2016 r., poz.23 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Piątek, orzekam:
1) o uznaniu z dniem 05 lipca 1963 r. za mienie gminne nieruchomości stanowiące drogi wewnętrzne, położone w jednostce ewidencyjnej Piątek obręb Goślub, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki:
- nr 1 o pow. 0,5300 ha,
- nr 9 o pow. 0,0800 ha,
- nr 67 o pow. 0,7700 ha,
- nr 115 o pow. 0,1600 ha,
- nr 149 o pow. 0,1100 ha,
- nr 192 o pow. 0,4100 ha, - nr 193 o pow. 0,3200 ha,
- nr 258 o pow. 0,5400 ha,
- nr 267 o pow. 1,0500 ha,
- nr 278 o pow. 0,2500 ha, o łącznej powierzchni 4,2200 ha.

Decyzja Starosty (603kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Sylwester Wierzbowski (19 grudnia 2016)
Opublikował: Marcin Nadolski (30 stycznia 2017, 09:39:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 835