Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piątek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), realizując uchwałę nr XVI/88/16 Rady Gminy Piątek z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piątek, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piątek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 15 lutego 2017 r. do 15 marca 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Piątek, 99-120 Piątek, ul. Rynek 16, w godzinach pracy Urzędu.

Przedmiotowa zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piątek obejmuje fragmenty obrębów Łęka i Bielice. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piątek rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 marca 2017 r. (środa) o godzinie 1430, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Piątek, Piątek, ul. Rynek 16.

Zgodnie w art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany Studium i prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi do projektu zmiany Studium lub prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Wójta Gminy Piątek na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Piątek, 99-120 Piątek, ul. Rynek 16 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: ugpiatek@ugpiatek.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym lub ustnie do protokołu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w okresie: od 15 lutego 2017 r. do 5 kwietnia 2017 r. Uwagi złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Piątek, 99-120 Piątek, ul. Rynek 16, w godzinach pracy Urzędu. Projekt Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie na stronie internetowej http://www.bip.ugpiatek.pl/.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Piątek. Uwagi nieuwzględnione przez Wójta będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Gminy Piątek.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piątek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (329kB) pdf

Zmiana Studium (1355kB) pdf
Zmiana Studium - ryc. (1838kB) pdf
Zmiana Studium - prognoza oddziaływań na środowisko (800kB) pdf
Zmiana Studium - rys. (1947kB) pdf
Zmiana Studium - uwarunkowania (6685kB) pdf
Zmiana Studium - kierunki (3601kB) pdf

Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (7 lutego 2017)
Opublikował: Jacek A. Michalski (7 lutego 2017, 10:10:27)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (14 lutego 2017, 13:23:04)
Zmieniono: dodanie pliku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 393

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij