Oferta realizacji zadania publicznego pn.. „Wyjazd do Wrocławia” złożona przez Stowarzyszenie Janowice - Goślub.


W dniu 03.02.2017 r. Stowarzyszenie Janowice - Goślub  w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Wyjazd do Wrocławia” w okresie od 25.04.2017 r. do dnia 30.04.2017 r.
Wobec powyższego informuję, że uwagi  do złożonej oferty można zgłaszać pisemnie, osobiście lub korespondencyjnie w godzinach pracy Urzędu w Sekretariacie Urzędu Gminy Piątek lub drogą elektroniczną na adres: ksiegowosc2@ugpiatek.pl w terminie do dnia 16.02.2017 r. (decyduje data wpływu).

Piątek, dn.  09.02.2017 r.                                                     
Wójt Gminy Piątek
/-/ mgr Krzysztof Lisiecki   

Oferta Stowarzyszenia Janowice - Goślub (1354kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (9 lutego 2017)
Opublikował: Jacek A. Michalski (9 lutego 2017, 09:02:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 546