Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 15.02.2017 r.


Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm. ) oraz na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016., poz. 778 z późn. zm.)
zawiadamiam,
że w dniu 03.02.2017 r. został złożony wniosek przez firmę Energa Operator SA Oddział w Płocku, ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie linii kablowej niskiego napięcia nN w miejscowości Śladków Podleśny, gm. Piątek, na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 91,94/1, 101.
W związku z powyższym informuję się, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące rozpatrywanej sprawy w pokoju numer 20 Urzędu Gminy Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek.

Treść obwieszczenia (182kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (15 lutego 2017)
Opublikował: Jacek A. Michalski (15 lutego 2017, 13:13:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 420