Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Obchody Roku Tadeusza Kościuszki w gminie Piątek”.

W dniu 14.02.2017 r. Towarzystwo Miłośników Piątku i okolic w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Obchody Roku Tadeusza Kościuszki w gminie Piątek” w okresie od 21.06.2017 r. do dnia 17.09.2017 r. Wobec powyższego informuję, że uwagi  do złożonej oferty można zgłaszać pisemnie, osobiście lub korespondencyjnie w godzinach pracy Urzędu w Sekretariacie Urzędu Gminy Piątek lub drogą elektroniczną na adres: ksiegowosc2@ugpiatek.pl w terminie do dnia 27.02.2017 r. (decyduje data wpływu).
Piątek, dn.  20.02.2017 r.                                                      
Wójt Gminy Piątek
/-/ mgr Krzysztof Lisiecki 

Oferta TMPiO (1494kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (14 lutego 2017)
Opublikował: Jacek A. Michalski (20 lutego 2017, 09:45:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 525