OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PIĄTEK z dania 10 maja 2017 r.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016.353.z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o opracowaniu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Piątek”.

Obwieszczenie Wójta Gminy Piątek (469kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (10 maja 2017)
Opublikował: Jacek A. Michalski (10 maja 2017, 13:32:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1022