Decyzja Starosty Łęczyckiego z dnia 10.05.2017 r.

Na podstawie art.8 ust.l ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 1963 r. Nr 28, poz.169 z późn. zm.) oraz art.104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.23 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Piątek
orzekam:

o uznaniu z dniem 05 lipca 1963 r. za mienie gminne nieruchomości, położone w jednostce ewidencyjnej Piątek obręb Konarzew, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki:
- nr 42 o pow. 0,8900 ha,
- nr 43/2 o pow. 1,6600 ha,
- nr 133 o pow. 1,5600 ha,
- nr 154/2 o pow. 0,7800 ha,
- nr 171 o pow. 0,4100 ha,
- nr 206 o pow. 0,4800 ha,
- nr 283/1 o pow. 0,1237 ha,
- nr 334 o pow.0,5100 ha,
- nr 376 o pow. 0,1700 ha,
- nr 387 o pow. 1,6200 ha,
- nr 411 o pow. 0,3900 ha,
- nr 520 o pow. 0,0900 ha,
- nr 537 o pow. 0,1600 ha,
- nr 613 o pow. 0,3000 ha,
- nr 640 o pow. 0,3800 ha,
- nr 650 o pow. 0,2800 ha,
- nr 671 o pow. 0,2100 ha,
- nr 677 o pow. 0,1300 ha,
- nr 681 o pow. 0,1700 ha,
- nr 682 o pow. 0,1800 ha,
- nr 684 o pow. 0,1700 ha,
- nr 691 o pow. 0,1300 ha,
stanowiące drogi wewnętrzne o łącznej powierzchni 10,7937 ha,
- nr 347/1 o pow. 1,2800 ha, stanowiąca plac.

Decyzja (753kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Sylwester Wierzbowski (10 maja 2017)
Opublikował: Jacek A. Michalski (16 maja 2017, 11:19:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 866