Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 21.06.2017 r.

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm. ) oraz na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017., poz. 1073). zawiadamiam
że w dniu 04.04.2017 r. został złożony wniosek przez firmę Energa Operator S.A. Oddział w Płocku, w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie linii niskiego napięcia AsXSn 4x95mm2 do zasilenia w energię elektryczną mieszkańców wsi Pokrzywnica i zasilenia budynku mieszkalnego w gospodarstwie rolnym na dz. 420 w m. Pokrzywnica, gmina Piątek.
W związku z powyższym informuję się, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące rozpatrywanej sprawy w pokoju numer 20 Urzędu Gminy Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek.

Treść obwieszczenia (180kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (21 czerwca 2017)
Opublikował: Jacek A. Michalski (22 czerwca 2017, 12:04:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 854