Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 31.07.2017r.

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm. ) oraz na podstawie art. 53  ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017., poz. 1073 z późn. zm.).
zawiadamiam
że w dniu 12.07.2017 r. został złożony wniosek przez firmę Energa Operator S.A. Oddział w Płocku, w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie kablowej linii  średniego napięcia SN – 15 kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV i  napowietrznej linii niskiego napięcia nN – 0,4kV z elektroenergetycznym przyłączem napowietrznym oraz przebudowa napowietrznej linii średniego napięci SN -15kV w zakresie wymiany słupa w miejscowości Boguszyce, gmina Piątek”.    
W związku z powyższym informuję się, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące rozpatrywanej sprawy w pokoju numer 20 Urzędu Gminy Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek.

Treść obwieszczenia (193kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (2 sierpnia 2017)
Opublikował: Marcin Nadolski (2 sierpnia 2017, 10:36:42)

Ostatnia zmiana: Marcin Nadolski (2 sierpnia 2017, 10:45:40)
Zmieniono: nie wczytało załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 875