Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 12.09.2017 r.

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm. ) oraz na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017., poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam,
 
że w dniu 12.09.2017 r. został złożony wniosek przez Panią Renatę Lepalczyk, w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: termomodernizacji zespołu budynków szkolnych w Piątku, polegającej na: wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji ogniw fotowoltaicznych oraz instalacji pompy ciepła na działkach o nr ewid. 848/1 i 848/2 obr. Piątek, gm. Piątek.
 
W związku z powyższym informuję się, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące rozpatrywanej sprawy w pokoju numer 20 Urzędu Gminy Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego (181kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (12 września 2017)
Opublikował: Jacek A. Michalski (12 września 2017, 11:38:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 829