Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Piątek w 2017 roku

Gmina Piątek w 2017 roku zrealizowała zadanie pn.:
„Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Piątek w 2017 roku”.
 
Całkowity koszt zadania: 97 968,28 zł
Dotacja ze środków własnych WFOŚiGW w Łodzi: 78 374,00 zł 
„Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi”.
 
Zadanie obejmuje usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z 21 nieruchomości z terenu gminy Piątek o łącznej masie 149,382 Mg
w tym :
1) demontaż, zbieranie, załadunek, przygotowanie do transportu, transport oraz unieszkodliwienie w ilości około 105,187 Mg z 14 nieruchomości
2) zbieranie, załadunek, przygotowanie do transportu, transport oraz unieszkodliwienie w ilości około 44,195 Mg  z 7 nieruchomości

www.zainwestujwekologie.pl

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Menes (29 listopada 2017)
Opublikował: Jacek A. Michalski (29 listopada 2017, 11:13:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 492