Uchwała nr V/267/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 1 grudnia 2017 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piątek.

Na podstawie art. 13 pkt 12 ustawy z dnia 7 października 1992 roku ó regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 561) oraz art. 230 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi:
1.  Roman Drozdowski - przewodniczący
2.  Krzysztof Kozik - członek
3.  Tomasz Karwicki - czlonek
uchwala, co następuje:
Opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piątek na lata 2018-2032.

Uchwała nr V/267/2017 Składu Orzekającego RIO (809kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Roman Drozdowski (1 grudnia 2017)
Opublikował: Jacek A. Michalski (7 grudnia 2017, 10:51:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1138