Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 12 grudnia 2017 r.

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017., poz. 1073 z późn. zm.), zawiadamiam
że w dniu 27.11.2017 r. został złożony wniosek w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Rozbudowie i przebudowie budynku szkolnego i budowie bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe" na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 165 położonej w obrębie geodezyjnym Czerników, gmina Piątek.
W związku z powyższym informuję się, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące rozpatrywanej sprawy w pokoju numer 20 Urzędu Gminy Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek.

Obwieszczenie (165kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (12 grudnia 2017)
Opublikował: Jacek A. Michalski (13 grudnia 2017, 08:33:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1000