Decyzja Starosty Łęczyckiego z dnia 8 grudnia 2017 r.

Na podstawie art.8 ust.l ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 703.) oraz art.104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Piątek
orzekam:
o uznaniu z dniem 05 lipca 1963 r. za mienie gminne nieruchomości, położone w jednostce ewidencyjnej Piątek obręb Witów, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki:
- nr 39 o pow. 0,9500 ha,
- nr 47 o pow. 0,6000 ha,
- nr 70 o pow. 1,7000 ha,
- nr 288 o pow. 1,7700 ha,
- nr 318 o pow. 0,0600 ha
stanowiące drogi wewnętrzne o łącznej powierzchni 5,0800 ha,
- nr 90/3 o pow. 0,6700 ha,
- nr 256 o pow. 0,8000 ha,
stanowiące place o łącznej powierzchni 1,4700 ha.

Decyzja Starosty Łęczyckiego (1155kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Sylwester Wierzbowski (8 grudnia 2017)
Opublikował: Jacek A. Michalski (13 grudnia 2017, 09:38:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 924