Informacja o ofercie realizacji złożonej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Jankowie w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W dniu 04.01,2018 r. Ochotnicza Straż Pożarna Janków w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn. „COOLTUROWO - Wyjazd do teatru" w okresie od 01.03.2018r. r. do dnia 08.03.2018r r.
Wobec powyższego informuję, że uwagi do złożonej oferty można zgłaszać pisemnie, osobiście lub korespondencyjnie w godzinach pracy Urzędu w Sekretariacie Urzędu Gminy Piątek lub drogą elektroniczną na adres: S.sawicka@Ugpiatek.pl w terminie do dnia 19.01.2018 r. (decyduje data wpływu).
Piątek, dn. 12.01.2018 r.
Wójt Gminy Piątek
/-/ mgr Krzysztof Lisiecki

Oferta (719kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Grzegorz Głuchowicz (4 stycznia 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (12 stycznia 2018, 13:00:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 611